Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

Algemene Ledenvergadering

25 november 2021 12:00


De Algemene Ledenvergadering wordt dit jaar gehouden op woensdag 08 december 2021.

Zoals de situatie nu is gaan we uit van een digitale vergadering.
U wordt daarom verzocht om u aan te melden via het mailadres secretaris@waterwijk.nl
U ontvangt dan van ons op 08 december de link.
 
Mochten de maatregelen het toelaten dan kan het bestuur besluiten om de vergadering alsnog in de kantine te laten plaats vinden. Dit wordt uiteraard bijtijds gecommuniceerd.
 
Bestuur ASC Waterwijk

VOORLOPIGE AGENDA LEDENVERGADERING 08 DECEMBER 2021 AANVANG 20.00 UUR

 • OPENING DOOR DE VOORZITTER
 • VASTSTELLEN AGENDA EN RONDVRAAG
 • INGEKOMEN POST EN MEDEDELINGEN
 • NOTULEN VORIGE VERGADERING (staan op website, graag vooraf lezen zodat eventuele op- en aanmerking kunnen worden genoteerd).
 • JAARVERSLAG BESTUUR (staat in nieuwsbrief, graag vooraf lezen).
 • NIEUW ALGEMEEN BELEID (staat op de site, graag vooraf lezen).
 • FINANCIEEL VERSLAG SEIZOEN 2020-2021 (Het financiële verslag kan vanaf een week voor de vergadering per mail worden opgevraagd bij penningmeester@waterwijk.nl)
 • VERSLAG KASCONTROLE COMMISSIE
 • DECHARCHE BESTUUR
 • BEGROTING 2021-2022
 • VASTSTELLEN CONTRIBUTIE 2022-2023
 • BESTUURSMUTATIES

Aftredend: Sebastiaan Steur - herkiesbaar
Aftredend: Rob Doornekamp - herkiesbaar
Aftredend: Cobie Portengen - herkiesbaar
Voorzitter: John de Vries - kiesbaar

(Tegen)kandidaten kunnen zich tot 3 x 24 uur voor de vergadering schriftelijk of per mail opgeven bij de secretaris, Cobie Portengen

 • RONDVRAAG
 • SLUITING

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!